ubezpieczenia dla geodetów
Geodeci

nieobowiązkowe ubezpieczenie OC geodety

FUNKCJA UBEZPIECZENIA OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, potocznie ubezpieczenie OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). (źródło: Wikipedia) Podstawową funkcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Czytaj więcej…

Aktualności

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego – czy zapewnia pełną ochronę? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak dla większości biur rachunkowych będzie brzmiała: NIE. Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego zapewnia ochronę tylko i wyłączenie dla czynności związanych z prowadzeniem tzw. „pełnej księgowości” tj. prowadzeniem, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg Czytaj więcej…

Aktualności

Nowa oferta OC dla biur rachunkowych

Nowa, rozszerzona oferta OC biura rachunkowego – obowiązkowe OC biura rachunkowego,- nadwyżkowe OC biura rachunkowego,- podatki i mała księgowość,- kadry i płace,- ochrona prawna i odpowiedzialność karna lub karno-skarbowa,- ochrona retroaktywna,- dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony…i jeszcze więcej w nowej ofercie stworzonej przy współpracy z SKwP!Zapraszamy serdecznie Zobacz ofertę

ubezpieczenie oc dla biura rachunkowego
Biura rachunkowe

Ubezpieczenie OC w spółce cywilnej

Dlaczego spółka cywilna nie może być ubezpieczonym ? Wyjątkowość spółki cywilnej W obecnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi też jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe. Spółka taka nie stanowi zatem podmiotu prawa. W obrocie prawnym występują natomiast jej wspólnicy. Działając w ramach spółki Czytaj więcej…

aktualne

Pomoc dla Ukrainy

Odpowiadając na trudną sytuację uchodźców z Ukrainy, Saga Brokers wspiera działania Grupy MPT i Fundacji In_Spire poprzez finansowanie bez mała 1000 posiłków na potrzeby Punktu Recepcyjnego i Centrum Zakwaterowania na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Grupa MTP znajduje się w centrum działań pomocowych dla mieszkańców Ukrainy przybywających do Wielkopolski. Poza działalnością Czytaj więcej…