Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego – czy zapewnia pełną ochronę?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak dla większości biur rachunkowych będzie brzmiała: NIE.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego zapewnia ochronę tylko i wyłączenie dla czynności związanych z prowadzeniem tzw. „pełnej księgowości” tj.

  • prowadzeniem, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowym ustalaniem lub sprawdzaniem drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego,
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  • gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.

Zatem jeśli prowadzisz książki przychodów i rozchodów (KPiR), zajmujesz się rozliczeniem podatków, przygotowujesz pliki JPK, schematy podatkowe MDR, a także zajmujesz się prowadzeniem spraw kadrowo- płacowych, to ta część Twojej działalności nie jest to objęta ubezpieczeniem obowiązkowym.

Ochronę w tym zakresie możesz uzyskać korzystając odpowiednio z klauzuli podatków i małej księgowości oraz z ubezpieczenia kadr i płac.

Sprawdź ofertę tutaj: https://sagabrokers.pl/ubezpieczenie-oc-biura-rachunkowego/