Rozstrzyganie sporów

W przypadku umów zawieranych przez Internet, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z SAGA Brokers jest następujący: reklamacje@sagabrokers.pl