Oferta pracy

oferta nr 1: BROKER UBEZPIECZENIOWY (pobierz ofertę)

 • zadania – samodzielne wykonywanie czynności brokerskich, w tym przede wszystkim:
  • dokonywanie analizy ryzyka,
  • opracowywanie materiałów do slipów brokerskich,
  • konstruowanie programów ubezpieczeniowych oraz rekomendacji brokerskich,
  • porównywanie i prezentowanie ofert ubezpieczeniowych,
  • bezpośrednia współpraca z klientami.
 • wymagania
  • świadectwo zdania egzaminu brokerskiego,
  • praktyka w ubezpieczeniach majątkowych,
  • praktyka w kontaktach z klientami.
 • oferujemy
  • pracę pozwalającą na własny rozwój w dziedzinie ubezpieczeń,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
  • możliwość awansowania,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym,
  • interesujące wynagrodzenie.

oferta nr 2: ASYSTENT BROKERA (pobierz ofertę)

 • zadania – wykonywanie czynności pomocniczych, w tym przede wszystkim:
  • asystowanie przy dokonywaniu analizy ryzyka,
  • przygotowywanie materiałów do slipów brokerskich,
  • przygotowywanie programów ubezpieczeniowych oraz rekomendacji brokerskich,
  • przygotowywanie porównań i prezentacji ofert ubezpieczeniowych.
 • wymagania
  • wykształcenie minimum średnie,
  • praktyka w ubezpieczeniach majątkowych.
 • oferujemy
  • pracę pozwalającą na własny rozwój w dziedzinie ubezpieczeń,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
  • możliwość awansowania,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym,
  • interesujące wynagrodzenie.

prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@sagabrokers.pl

W aplikacjach prosimy o wpisanie klauzuli następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pierwszy Polski Dom Brokerski Saga Brokers sp. z o.o., moich danych osobowych wskazanych dla potrzeb tej i przyszłych* rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot.

*tylko jeśli wyraża Pan/Pni zgodę na przyszłe rekrutacje

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie przez skierowanie oświadczenia na adres e-mail: odo@sagabrokers.pl lub przez wysłanie pisma na adres siedziby Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszego procesu rekrutacyjnego jest Pierwszy Polski Dom Brokerski Saga Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  1. dla celów związanych z prowadzoną rekrutacją – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  2. dla celów związanych z przyszłymi rekrutacjami – na podstawie zgody, o ile zostanie ona udzielona – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO,
  3. dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) (RODO).
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO.
 5. Dane przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji a jeśli po jego zakończeniu zawarta zostanie umowa o pracę do czasu zakończenia zatrudnienia i przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pracę lub dotyczących tych roszczeń i sporów, nie krócej niż będą tego wymagały przepisy prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na wykorzystywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od przekazania danych.
 6. Dane będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora.
 7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.