Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, do którego zobowiązani są rolnicy pobierających dopłaty bezpośrednie. Budżet państwa dopłaca do 65% składki.

Kliknij, aby złożyć wniosek o ubezpieczenie.
Otrzymasz ofertę kilku zakładów ubezpieczeń z naszą rekomendacją.

Wykaz Towarzystw, które podpisały z Ministrem Rolnictwa umowę w sprawie dopłat do obowiązkowych ubezpieczeń upraw:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,

  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,

  • Concordia Polska TU S.A.,

  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  • Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

W myśl ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:

upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Sprawdź naszą ofertę!