Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

brak świadomości ryzyka szkodzi; lepiej wiedzieć!

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Czy powinieneś posiadać ochronę ubezpieczeniową w zakresie cyber ryzyka?

Odpowiedz na pytania:

1. Czy Twoja firma przetwarza dane osobowe i jest zobowiązana je chronić?

2. Czy wiesz, że ich utrata, kradzież, wyciek może stanowić naruszenie prawa i narazić kogoś na szkodę?

3. Czy wiesz, że ich utrata, kradzież, wyciek może spowodować szkodę dla Twojej firmy?

4. Czy wiesz, że utrata dostępu do systemu informatycznego, z którego korzystasz może uniemożliwić funkcjonowanie Twojej firmy?
5. Czy dobre imię Twojej firmy stanowi wartość dla Twoich klientów?

Jeśli odpowiedziałeś TAK
na którekolwiek z pytań, powinieneś zapewnić ochronę ubezpieczeniową swojej firmie.

Cyberprzestrzeń rządzi się prawami skomplikowanymi i nie w pełni rozumianymi przez przeciętnego użytkownika.
Powinniśmy przygotować się na korzystanie z niej nie tylko jako medium ułatwiającego wykonywanie codziennych czynności (praca, zakupy , nauka, rozrywka).

W równym stopniu powinniśmy przygotować się na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Szczególnie wtedy, gdy ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych.

Świadomość zagrożeń płynących z sieci

cyberszpiegostwo – wrogie działania w celu pozyskania informacji wrażliwych przedsiębiorstwa,

złośliwe oprogramowanie na urządzeniach firmowych,

bezpośrednie ataki na sieć – nagłe wyłączenie, spowolnienie lub zablokowanie sieci komputerowej firmy,

phishing – oszustwa internetowe, których celem jest wyłudzenie danych,

oprogramowanie ransomware – szyfruje dane i żąda okupu za ich odzyskanie,

kradzież, wyciek lub utrata danych, włamania do baz kontrahentów, klientów, pracowników,

błędy i nieuczciwość pracowników – np. omyłkowe wysłanie e-maila z widoczną pełną listą odbiorców lub otwarcie załącznika z wirusem, kradzież danych klientów.

Nie zapominaj o RODO – nowy obszar ryzyka

Wymagania regulacji RODO

Regulacje wdrożone do polskiego systemu prawnego Ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (RODO) 25 maja 2018 roku, wprowadzają zasadę podejścia opartego na ryzyku, które należy rozumieć, jako obowiązek wdrożenia takich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych, które będą uwzględniały charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. Oznacza to, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek dokonania analizy procesów przetwarzania danych w jego przedsiębiorstwie, wyeliminowania zagrożeń, wdrożenia odpowiednich procedur, stworzenia dokumentacji, przeszkolenia osób biorących udział w przetwarzaniu danych, zarządzania incydentami oraz bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa.

JAK im sprostać ?

Za chwilę minie rocznica wejścia w życie Rozporządzenia. Niektórzy przedsiębiorcy bagatelizują potencjalne konsekwencje niedostosowania.
Bo przecież "cóż może się stać?". Niestety może się stać i już się dzieje.
Nie istnieje uniwersalna recepta "jak wdrożyć RODO". Ten artykuł też jej nie poda. Ale istnieją źródła, z których można skorzystać. Po pierwsze strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) (https://uodo.gov.pl/pl). Tam można znaleźć artykuły, poradniki, wyjaśnienia. Jeżeli należymy do określonej grupy zawodowej, porady możemy spodziewać się od sformalizowanego samorządu. Szereg kancelarii prawnych prowadzi szkolenia "jak dostosować się do RODO". W końcu możemy również skorzystać z oferty firm, które wdrożeniami zajmują się zawodowo.

Ubezpieczenie Cyber dla Ciebie

Co pokrywa polisa Cyber ?

Koszty roszczeń

(np. odszkodowań, zadośćuczynień, kar i grzywien – w granicach dozwolonych przez prawo), które są do Ciebie kierowane i powstały w wyniku:
 • utraty danych osobowych,
 • naruszenia ochrony prywatności,
 • naruszenia praw autorskich, prawa własności przemysłowej, prawa do firmy lub prawa do domeny internetowej,
 • plagiatu, piractwa, przywłaszczenia lub kradzieży koncepcji,
 • naruszenia dobrego imienia (zniesławienia, pomówienia, podważenia reputacji biznesowej),
 • naruszenia obowiązku zachowania poufności lub naruszenia prawa do prywatności.

Koszty naprawy szkód

spowodowanych naruszeniem danych lub zagrożeniem bezpieczeństwa sieci, np. koszty:
 • śledztwa,
 • obsługi prawnej,
 • odzyskania danych,
 • związane z cybernetycznym wymuszeniem,
 • zawiadomienia (np. związane z obowiązkiem, informacyjnym RODO),
 • ochrony dobrego imienia (działania PR),
 • monitorowania transakcji.

Utrata zysku

 • utracony zysk netto oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności Twojej firmy z powodu nieupoważnionego dostępu, błędu operatora, ataku poprzez odmowę dostępu czy wprowadzenia złośliwego oprogramowania,
 • koszty i wydatki, które poniosłeś, aby uniknąć lub zmniejszyć rozmiary skutków awarii systemu komputerowego lub zakłóceń sieci informatycznej,
 • koszty wykrycia i zmniejszenia zakłóceń lub pogorszenia bezpieczeństwa sieci informatycznej oraz koszty ustalenia i utrwalenia dowodów tej szkody.

Koszty kar i oceny PCI

związane z naruszeniem standardów bezpieczeństwa PCI podczas przetwarzania danych kart płatniczych (jeżeli przyjmujesz płatności kartą)
Standardy bezpieczeństwa PCI obowiązują firmy (bez względu na ich wielkość i kwoty transakcji), które akceptują płatności kartami kredytowymi i debetowymi. Każda firma, która przechowuje, przetwarza i/lub przesyła numery kart płatniczych powinna zapewnić zgodność ze standardem PCI DSS.

Co zyskujesz ?

– dostępność specjalistów (m.in. informatyków, prawników, specjalistów Public Relations)

– pokrycie kosztów usług oraz roszczeń poszkodowanych osób lub podmiotów

– ochrona przed skutkami większości zdarzeń cybernetycznych

– pomoc w spełnieniu wymagań RODO dotyczących obowiązku informacyjnego

– cały zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednej sumy ubezpieczenia
(bez limitów na poszczególne zdarzenia)

Jak sprostać wymaganiom warunków ubezpieczenia ?

Archiwizacja danych. Po co?

Nasze ubezpieczenie wymaga, aby archiwizować dane nie rzadziej niż raz na siedem dni. Jest kilka ważnych aspektów tego wymagania:
Po pierwsze, uświadommy sobie w jakim celu sporządzamy kopie aktualnych zbiorów danych.
Czytaj więcej…

Jak zorganizować archiwizację danych i ile to kosztuje?

Ile to kosztuje? Najczęściej wielokrotnie mniej niż koszty odtworzenia danych czy ogólnie związane z ich utratą. Konkretniej – dla jednoosobowej firmy ok 150 zł.
Czytaj więcej…

Program antywirusowy i firewall

Nasze ubezpieczenie wymaga, abyś stosował oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę Firewall. To naprawdę nieduże wymagania.
Czytaj więcej…

Jak zapewnić bezpieczeństwo?

Kilka podstawowych działań, jakie powinieneś wdrożyć, aby zapewnić swojej firmie podstawowe bezpieczeństwo cyber.
Czytaj więcej…