SAGA Brokers

Założyciele SAGA Brokers:  prof. dr hab. Tadeusz Sangowski,  dr Andrzej Gawroński.

Założyciele SAGA Brokers:
prof. dr hab. Tadeusz Sangowski,  dr Andrzej Gawroński.

SAGA Brokers jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce. Założona w 1990 roku,  przez prof. dr hab. Tadeusza Sangowskiego († 2005) i dr Andrzeja Gawrońskiego – specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granica. Początkowe lata działalności SAGI przypadły na okres pierwotnego rozwoju polskiego rynku brokerskiego i właśnie założyciele SAGI współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Niezaprzeczalnie fundamentalnym wkładem w kształtowanie tego rynku było wydanie przez SAGA Printing „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego)”. Pozycja ta do dnia dzisiejszego jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla adeptów zawodu brokerskiego. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonaliła metody pracy, umacniała pozycję rynkową i ugruntowywała powszechnie uznawaną, doskonałą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji.

Od dawna na zawsze

Nowoczesność w tradycji