Dane rejestrowe

Firma: Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000251916
Kapitał zakładowy: 1.660.000 PLN
Zezwolenie KNUiFE nr 1405/2006
REGON: 300170709
NIP: 778-14-35-221

Spółka wpisana jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl

Zarząd:
Krzysztof Karczewski – Prezes Zarządu
Jacek Baranowski – Członek Zarządu
Małgorzata Szulczewska – Członek Zarządu

Adres siedziby:
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań