Broker ubezpieczeniowy Szczecin

SAGA Brokers – broker ubezpieczeniowy w Szczecinie – oferuje ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, grup zawodowych (ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej) oraz polisy na życie i zdrowotne. Działamy na rzecz klienta. Każdy z pracowników ma zdany egzamin brokerski, co pozwala świadczyć nam usługi na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami, by dać sobie szansę na najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową.

Broker ubezpieczeniowy Szczecin SAGA Brokers – poznaj naszą ofertę

Jako specjaliści w zakresie ubezpieczeń, przed zaproponowaniem polisy, wykonujemy analizę ryzyka. Na jej podstawie określimy potrzeby ubezpieczeniowe, by dobrać jak najlepszy zakres ochrony. Możesz mieć pewność, że nasze doradztwo przyczyni się do zwiększenia Twojego poczucia bezpieczeństwa, zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Zbudujemy racjonalną i możliwie najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową. Od ponad 30 lat świadczymy usługi na rzecz naszych klientów. W tym czasie zyskaliśmy wiedzę i doświadczenie, które dało nam pozycję jednego z najstarszych domów brokerskich w Polsce.

Wsparcie na każdym etapie ubezpieczenia

SAGA Brokers zapewni wsparcie na każdym etapie ubezpieczenia. Od dokładnego poznania Twoich potrzeb, podpisanie umowy, aż do pomocy w zgłoszeniu i likwidacji szkody oraz wypłacie ubezpieczenia. Podczas trwania umowy do Twojej dyspozycji pozostanie dedykowany opiekun klienta, który odpowie na wszystkie pytania. 

Zapraszamy do kontaktu!

Zapoznaj się z naszą ofertą:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

ubezpieczenie cyber

ubezpieczenia dla firm

ubezpieczenie na życie

odszkodowanie

Zapraszamy do kontaktu

Saga Brokers Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań

Telefony:
61 852 78 81607 333 429, 607 333 717 lub 607 333 688

(szkody grup zawodowych: 607 333 717)

Faks:
(61) 852 78 83

e-mail: biuro@sagabrokers.pl
www: sagabrokers.pl

Napisz do nas. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

    Administratorem Danych osobowych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego jest Pierwszy Polski Dom Brokerski Saga Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań i będzie on przetwarzał te dane wyłącznie w celu związanym z załatwieniem sprawy, której dotyczy niniejsza korespondencja. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Okres przechowywania danych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane przekazywane mogą być podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: SAGA Brokers Sp. z o.o., ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań; mailowo: odo@sagabrokers.pl.