ubezpieczenie notariusza
aktualne

Ubezpieczenie OC zastępcy notariusza

Czy zastępca powinien mieć własne ubezpieczenie OC? Zasada ogólna Notariusz posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ona jego oraz wszystkie osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. W poprzednim Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego OC notariusza ( z 2000 r.) kwestia ta była uregulowana wprost. Ochroną ubezpieczeniową objęte były Czytaj więcej…

ubezpieczenie notariusza
Notariusze

Ciągłość w ubezpieczeniu OC notariusza

Konsekwencje przerwy w ciągłości ubezpieczenia Jak w każdym ubezpieczeniu obowiązkowym, również w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC notariusza, nawet jednodniowa przerwa to niespełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2003 r.). Co to oznacza? Czytaj więcej…

ubezpieczenie dla notariusza
Notariusze

Notariusz jako płatnik podatku

Płatnik -ubezpieczenie „nieobowiązkowe” – czy aby na pewno? Niepozorne, niewielkie, zawsze jako dodatek do OC notariusza, nieobowiązkowe. Nie mniej jednak nie mniej ważne. Dlaczego nieobowiązkowe? Ponieważ założeniem ubezpieczeń obowiązkowych jest ochrona osób trzecich, a nie samego sprawcy szkody (notariusza). To, że majątek notariusza chroniony jest dzięki ubezpieczeniu, jest niejako efektem Czytaj więcej…