ubezpieczenia dla geodetów
Geodeci

nieobowiązkowe ubezpieczenie OC geodety

FUNKCJA UBEZPIECZENIA OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, potocznie ubezpieczenie OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). (źródło: Wikipedia) Podstawową funkcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Czytaj więcej…

ubezpieczenie oc dla biura rachunkowego
Biura rachunkowe

Ubezpieczenie OC w spółce cywilnej

Dlaczego spółka cywilna nie może być ubezpieczonym ? Wyjątkowość spółki cywilnej W obecnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi też jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe. Spółka taka nie stanowi zatem podmiotu prawa. W obrocie prawnym występują natomiast jej wspólnicy. Działając w ramach spółki Czytaj więcej…

cyber ryzyko ubezpieczenie
Biura rachunkowe

Cyber ryzyko w Twojej firmie

Cyberbezpieczeństwo CYBERBEZPIECZEŃSTWO to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. [Art. 2 p. 4) ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2018 poz. 1560]. O ryzyku i ochronie bezpieczeństwa informacji Na początek zadajmy sobie kilka pytań: Czytaj więcej…

ubezpieczenie dla geodetów
Geodeci

Odpowiedzialność geodety – funkcjonariusza publicznego

Czyli jak praktyka odbiega od zdrowego rozsądku Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173) obciąża taką odpowiedzialnością do wysokości rocznego wynagrodzenia. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego Czytaj więcej…

ubezpieczenia dla geodetów
Geodeci

Ubezpieczenia w przetargach na wykonanie robót

Wadia, gwarancje, polisy OC… Wadium W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość zamówienia. Przy założeniu, że wykonawca nie jest zainteresowany składaniem wadium Czytaj więcej…