Jakie są najczęstrze zagrożenia cybernetyczne firm w Polsce?

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Zagrożenia cybernetyczne stanowią rosnące wyzwanie dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach. Każda firma powinna traktować bezpieczeństwo jako priorytet strategiczny. Zbudowanie i utrzymanie silnej postawy obronnej w cyfrowym świecie jest nie tylko kwestią technologii, ale także świadomości, edukacji i ciągłego doskonalenia procesów bezpieczeństwa informacyjnego. Z tego artykułu dowiesz się, co należy rozumieć przez pojęcie „bezpieczeństwo cybernetyczne”, czym są zagrożenia cybernetyczne i jak im przeciwdziałać. Zapraszamy do lektury.

Czym są zagrożenia cybernetyczne?

Czym są zagrożenia cybernetyczne? Definicja wskazuje, że są to różnorodne formy ataków cyfrowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu informacji, infrastrukturze technologicznej oraz oraz danym osobowym i firmowym. Termin ten obejmuje działania takie jak hacking, phishing, wycieki danych, szkodliwe oprogramowanie, ataki ransomware oraz inne formy nieautoryzowanego dostępu lub złośliwej aktywności w sieci. Zagrożenia cybernetyczne mogą prowadzić do znacznych strat finansowych, utraty reputacji, a nawet zakłóceń operacyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W obliczu rosnącej zależności od technologii cyfrowych, skuteczne zarządzanie tymi zagrożeniami i implementacja odpowiednich środków bezpieczeństwa są istotne dla ochrony zasobów i zapewnienia ciągłości działania organizacji. Jakie są największe zagrożenia cybernetyczne w Polsce?

Ransomware

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do systemów komputerowych lub danych użytkownika, a następnie żąda od ofiary okupu za ich odblokowanie. Ataki te mogą być skierowane na jednostki, przedsiębiorstwa, a nawet instytucje rządowe, powodując znaczne zakłócenia operacyjne i straty finansowe. Ransomware często rozprzestrzenia się przez załączniki e-mail, zainfekowane oprogramowanie lub poprzez luki w zabezpieczeniach systemów. 

Malware

Malware, czyli złośliwe oprogramowanie, to ogólna nazwa obejmująca różne typy szkodliwego software’u zaprojektowanego do infiltracji, uszkadzania lub wykonywania nieautoryzowanych działań na komputerze ofiary. Wśród najbardziej rozpowszechnionych typów malware znajdują się wirusy, trojany, spyware, ransomware oraz adware. Te szkodliwe programy mogą kraść wrażliwe dane, uszkadzać systemy i aplikacje, śledzić działania użytkowników lub nawet przejmować kontrolę nad zainfekowanymi urządzeniami. 

Phishing

Phishing to technika oszustwa cybernetycznego, polegająca na wyłudzaniu poufnych informacji od użytkowników poprzez podszywanie się pod zaufane instytucje lub osoby. Ataki phishingowe najczęściej realizowane są za pomocą fałszywych e-maili, wiadomości tekstowych lub stron internetowych, które wyglądają na autentyczne i próbują skłonić ofiarę do podania wrażliwych danych takich jak hasła, numery kart kredytowych, dane do kont bankowych czy informacje tożsamościowe. Skuteczność phishingu opiera się na manipulacji psychologicznej, wykorzystując taktyki strachu, pilności lub zaufania. 

Kradzież, wyciek lub utrata danych, włamania do baz

Kradzież, wyciek lub utrata danych oraz włamania do baz danych kontrahentów, klientów czy pracowników stanowią jedne z najpoważniejszych zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Takie incydenty mogą prowadzić do znaczących strat finansowych, uszczerbku na reputacji firmy oraz naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą. Wycieki danych często wynikają z ataków hakerskich, błędów w konfiguracji systemów bezpieczeństwa lub niewystarczających środków ochrony. Natomiast kradzież danych może być efektem celowych działań zewnętrznych lub wewnętrznych, wykorzystujących słabe punkty w systemach informatycznych. 

Błędy i nieuczciwość pracowników

Błędy i nieuczciwość pracowników stanowią znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji w każdej organizacji. Nieumyślne błędy, takie jak niewłaściwe zarządzanie hasłami, nieskuteczne zabezpieczenia danych czy błędne przekazywanie informacji, mogą prowadzić do wycieków lub utraty danych. Z kolei nieuczciwość pracowników, w tym kradzież danych, szpiegostwo korporacyjne czy sabotaż, stanowi świadome naruszenie polityk bezpieczeństwa firmy. Efektywne zarządzanie tymi ryzykami wymaga implementacji rygorystycznych procedur weryfikacji i kontroli, regularnego szkolenia personelu z zakresu bezpieczeństwa oraz stworzenia kultury organizacyjnej, która promuje etykę pracy i odpowiedzialność. 

Bezpośrednie ataki na sieć

Bezpośrednie ataki na sieć komputerową firmy, takie jak nagłe wyłączenie, spowolnienie lub zablokowanie sieci, są formami aktywnego cyberzagrożenia, które mogą paraliżować działalność organizacji. Takie ataki często są realizowane przez rozpowszechnione techniki takie jak ataki typu Denial of Service (DoS) lub Distributed Denial of Service (DDoS), gdzie przestępcy wykorzystują ogromną ilość zapytań do przeciążenia serwerów, uniemożliwiając prawidłową pracę sieci. Skutki mogą być dewastujące, od utraty dostępu do krytycznych zasobów, przez zakłócenia w komunikacji pośród pracowników, po znaczące straty finansowe spowodowane przestojami w działalności.

Jak przeciwdziałać zagrożeniom cybernetycznym?

Przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym wymaga kompleksowego podejścia do cyberbezpieczeństwa, które jest niezbędne dla ochrony zarówno firm, jak i ich klientów. Ważne jest wdrożenie wielowarstwowej strategii bezpieczeństwa, która obejmuje zarówno techniczne środki ochrony, jak i edukację pracowników. Na poziomie technologicznym firmy powinny stosować aktualne systemy antywirusowe, firewalle, systemy wykrywania i zapobiegania intruzom oraz regularnie aktualizować wszystkie systemy operacyjne i aplikacje, aby zapobiegać eksploatacji znanych luk. Z równie dużą uwagą należy podchodzić do szkoleń pracowników, ponieważ wiele ataków zaczyna się od błędów ludzkich, takich jak nieostrożne kliknięcie w link prowadzący do instalacji malware. Regularne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne mogą również pomóc w identyfikacji i eliminacji słabych punktów w infrastrukturze IT. Dzięki ciągłemu zobowiązaniu do przestrzegania najlepszych praktyk i stosowania nowoczesnych technologii, organizacje mogą znacząco zmniejszyć ryzyko cyberataków i zabezpieczyć swoje zasoby cyfrowe. Niemal każdej firmy dotyczą zagrożenia cybernetyczne. Przykłady znajdziesz nie tylko w wielkich korporacjach, ale i mniejszych, rodzinnych firmach. W obronie przed niepożądanymi zachowaniami pomóc może bezpieczeństwo cybernetyczne.

Co to jest bezpieczeństwo cybernetyczne?

Czym jest bezpieczeństwo cybernetyczne? Bezpieczeństwo cybernetyczne to dyscyplina zajmująca się ochroną systemów komputerowych, sieci oraz danych przed nieautoryzowanym dostępem, atakami, uszkodzeniami i innymi zagrożeniami pochodzącymi z cyberprzestrzeni. Zasadniczym celem bezpieczeństwa cybernetycznego jest zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji oraz zasobów technologicznych. Obejmuje to zastosowanie różnorodnych technologii, procedur oraz praktyk kontrolnych, które są projektowane tak, aby chronić systemy, sieci, aplikacje, urządzenia oraz dane użytkowników. Bezpieczeństwo cybernetyczne wymaga ciągłego monitorowania i adaptacji do nowo pojawiających się zagrożeń, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku technologicznym. Skuteczna ochrona nie tylko minimalizuje ryzyko cyberataków i wycieków danych, ale także wzmacnia zaufanie klientów i użytkowników do danej organizacji.

Ubezpiecz swoją firmę w SAGA Brokers

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym nie jest proste, dlatego warto wykorzystać ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych, które proponuje broker ubezpieczeniowy SAGA Brokers. Zapewniamy ochronę przed szerokim zakresem zdarzeń cybernetycznych. Polisa obejmuje koszty roszczeń związanych z:

  • utratą danych osobowych,
  • naruszeniami ochrony prywatności, praw autorskich czy naruszeniami prawa własności przemysłowej, 
  • przypadkami plagiatu, piractwa, przywłaszczenia,
  • kradzieżą koncepcji,
  • kwestiami naruszeń dobrego imienia.

Polisa pokrywa także koszty naprawy szkód wynikających z naruszeń danych lub bezpieczeństwa sieci oraz zabezpiecza przed utratą zysków spowodowaną nieuprawnionym dostępem, błędami operatorów, atakami DDoS czy złośliwym oprogramowaniem. Pokrywa koszty niezbędne do minimalizacji skutków awarii systemów komputerowych czy zakłóceń sieciowych.

Zapewniając szybki dostęp i finansowanie kosztów specjalistów, takich jak informatycy, prawnicy czy specjaliści PR, a także pokrycie  roszczeń poszkodowanych osób lub podmiotów, polisa oferowana przez SAGA Brokers chroni przed skutkami większości zdarzeń cybernetycznych. Pomaga jednocześnie spełnić wymogi RODO dotyczące obowiązku informacyjnego. Wiesz już, co to bezpieczeństwo cybernetyczne. Wiesz również, że likwidacja szkód związanych z zagrożeniami może wiązać się z wysokimi kosztami. Ich część pokryje ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych od SAGA Brokers. W ofercie znajduje się również:

Jako jeden z najstarszych domów brokerskich w Polsce zapewniamy kompleksowe pakiety ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Kategorie: Aktualności