Ubezpieczenia dla notariuszy

Ubezpieczenie OC dla notariuszy

Wybierz ubezpieczenie!

OC obowiązkowe i Płatnik

Odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu (Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).

OC na wysokie sumy gwarancyjne

Odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu - sumy powyżej 2 mln Euro.

Mienie kancelarii notarialnej

Wszechstronne ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia będącego w posiadaniu kancelarii notarialnej.

Przerwy w działalności

Ubezpieczenie skutków przerwy w działalności kancelarii, jako następstwa wypadku, ciężkiej choroby albo szkody w mieniu.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach do wyboru.

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem.

Cyber ryzyko - NOWOŚĆ!

Ubezpieczenie Cyber jako odpowiedź na zagrożenia związane z cyberprzestępczością i naruszeniami bezpieczeństwa danych.

Uwaga!

dotyczy OC obowiązkowego!
Przypominamy o ustawowym zakazie ubezpieczania się wstecz. Dla zachowania ciągłości ochrony niezbędne jest przesłanie wniosku przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy.