Sam skonfiguruj ubezpieczenie i skalkuluj składkę – bez zobowiązań.

Koszty roszczeń

(np. odszkodowań, zadośćuczynień, kar i grzywien – w granicach dozwolonych przez prawo), które są do Ciebie kierowane i powstały w wyniku:
 • utraty danych osobowych,
 • naruszenia ochrony prywatności,
 • naruszenia praw autorskich, prawa własności przemysłowej, prawa do firmy lub prawa do domeny internetowej,
 • plagiatu, piractwa, przywłaszczenia lub kradzieży koncepcji,
 • naruszenia dobrego imienia (zniesławienia, pomówienia, podważenia reputacji biznesowej),
 • naruszenia obowiązku zachowania poufności lub naruszenia prawa do prywatności.

Koszty naprawy szkód

spowodowanych naruszeniem danych lub zagrożeniem bezpieczeństwa sieci, np. koszty:
 • śledztwa,
 • obsługi prawnej,
 • odzyskania danych,
 • związane z cybernetycznym wymuszeniem,
 • zawiadomienia (np. związane z obowiązkiem, informacyjnym RODO),
 • ochrony dobrego imienia (działania PR),
 • monitorowania transakcji.

Utrata zysku

 • utracony zysk netto oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności Twojej firmy z powodu nieupoważnionego dostępu, błędu operatora, ataku poprzez odmowę dostępu czy wprowadzenia złośliwego oprogramowania,
 • koszty i wydatki, które poniosłeś, aby uniknąć lub zmniejszyć rozmiary skutków awarii systemu komputerowego lub zakłóceń sieci informatycznej,
 • koszty wykrycia i zmniejszenia zakłóceń lub pogorszenia bezpieczeństwa sieci informatycznej oraz koszty ustalenia i utrwalenia dowodów tej szkody.

Koszty kar i oceny PCI

związane z naruszeniem standardów bezpieczeństwa PCI podczas przetwarzania danych kart płatniczych (jeżeli przyjmujesz płatności kartą)

Standardy bezpieczeństwa PCI obowiązują firmy (bez względu na ich wielkość i kwoty transakcji), które akceptują płatności kartami kredytowymi i debetowymi. Każda firma, która przechowuje, przetwarza i/lub przesyła numery kart płatniczych powinna zapewnić zgodność ze standardem PCI DSS.

– dostępność specjalistów (m.in. informatyków, prawników, specjalistów Public Relations)

– pokrycie kosztów usług oraz roszczeń poszkodowanych osób lub podmiotów

– ochrona przed skutkami większości zdarzeń cybernetycznych

– pomoc w spełnieniu wymagań RODO dotyczących obowiązku informacyjnego

– cały zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednej sumy ubezpieczenia
(bez limitów na poszczególne zdarzenia)