Ubezpieczenie OC z wysokimi sumami gwarancyjnymi dla notariuszy

Maksymalna suma gwarancyjna oferowana notariuszom na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego wynosi 2.000.000 EUR. Notariuszom, dla których taka suma nie jest wystarczająca, oferujemy możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia nadwyżkowego. Każdy wniosek w tym zakresie podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

Zakres ubezpieczenia nadwyżkowego

Zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonymi uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU SA ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia