polecane-sidebar

Szkody i przedawnienia

Tekst dla tych, którzy nigdy się nie mylą „(…) jestem nieśmiertelny! Dlaczego? Bo jeszcze nigdy nie umarłem (…)”. Z przymrużeniem oka, ale jakże trafnie uchwycone zostało tu typowe postrzeganie ryzyka przez ubezpieczonych – tyle lat działam bezszkodowo, więc na pewno nic mi się nie przytrafi, jestem ostrożny, szkody miewają inni. Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Trigger w obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Podstawa odpowiedzialności ubezpieczyciela Angielski termin „trigger” definiuje czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Precyzuje, które zdarzenie składające się na wypadek ubezpieczeniowy musi wystąpić w okresie ubezpieczenia, aby można je było uznać za szkodę ubezpieczeniową. Zdarzenie to jest swoistym „wyzwalaczem” odpowiedzialności odszkodowawczej, na co także wskazuje nazwa (ang. zapadka, Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Rażące niedbalstwo

Czy znasz definicję “rażącego niedbalstwa”? Próba definicji W polskim systemie prawnym nie istnieje definicja „rażącego niedbalstwa”. Jednak z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy przewidzenie przez sprawcę skutków swojego działania (np. nieprzestrzegania przepisów) nie jest niczym nadzwyczajnym. Rażące niedbalstwo oznacza również nierozumienie tego, co wszyscy rozumieją (nimia negligentia id Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Regres w ubezpieczeniach OC zawodowej

Przypadki, w których zakład ubezpieczeń może regresować wypłacone odszkodowanie. W polskim systemie prawnym (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) zakład ubezpieczeń ma prawo wystąpić do Ciebie z regresem, jeśli wypłacił odszkodowanie za szkodę spowodowaną Twoim rażącym niedbalstwem. Możesz jednak zadbać o swój interes. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na naszym portalu Czytaj więcej…