cyber ryzyko ubezpieczenie
Biura rachunkowe

Cyber ryzyko w Twojej firmie

Cyberbezpieczeństwo CYBERBEZPIECZEŃSTWO to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. [Art. 2 p. 4) ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2018 poz. 1560]. O ryzyku i ochronie bezpieczeństwa informacji Na początek zadajmy sobie kilka pytań: Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Saga dla koszykówki

Fragment tekstu z właśnie wydanej książki Marka Ceglińskiego pt. Złote dziewczyny : Godziny po awansie Polek do fazy finałowej były wielkim stresem dla Łukasza Jedlewskiego, naocznego świadka praktycznie wszystkich powojennych sukcesów i klęsk polskich reprezentacji, żeńskiej i męskiej.  Weteran wśród dziennikarzy piszących o koszykówce, tego ważnego dla wszystkich wieczoru spotkał Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Szkody i przedawnienia

Tekst dla tych, którzy nigdy się nie mylą „(…) jestem nieśmiertelny! Dlaczego? Bo jeszcze nigdy nie umarłem (…)”. Z przymrużeniem oka, ale jakże trafnie uchwycone zostało tu typowe postrzeganie ryzyka przez ubezpieczonych – tyle lat działam bezszkodowo, więc na pewno nic mi się nie przytrafi, jestem ostrożny, szkody miewają inni. Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Trigger w obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Podstawa odpowiedzialności ubezpieczyciela Angielski termin „trigger” definiuje czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Precyzuje, które zdarzenie składające się na wypadek ubezpieczeniowy musi wystąpić w okresie ubezpieczenia, aby można je było uznać za szkodę ubezpieczeniową. Zdarzenie to jest swoistym „wyzwalaczem” odpowiedzialności odszkodowawczej, na co także wskazuje nazwa (ang. zapadka, Czytaj więcej…

polecane-sidebar

Rażące niedbalstwo

Czy znasz definicję “rażącego niedbalstwa”? Próba definicji W polskim systemie prawnym nie istnieje definicja „rażącego niedbalstwa”. Jednak z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy przewidzenie przez sprawcę skutków swojego działania (np. nieprzestrzegania przepisów) nie jest niczym nadzwyczajnym. Rażące niedbalstwo oznacza również nierozumienie tego, co wszyscy rozumieją (nimia negligentia id Czytaj więcej…