Rażące niedbalstwo

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Czy znasz definicję “rażącego niedbalstwa”?

Próba definicji
W polskim systemie prawnym nie istnieje definicja „rażącego niedbalstwa”.
Jednak z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy przewidzenie przez sprawcę skutków swojego działania (np. nieprzestrzegania przepisów) nie jest niczym nadzwyczajnym.
Rażące niedbalstwo oznacza również nierozumienie tego, co wszyscy rozumieją (nimia negligentia id est non intellegere quod omnes intellegunt).
Rażące niedbalstwo to niezachowanie minimalnych, podstawowych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu winy w tej postaci decyduje zachowanie się w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej. Dość celnie istotę ujął prof. Witold Czachórski, który stwierdził, że rażące niedbalstwo to niezachowanie staranności, jakiej można wymagać od osób najmniej nawet rozgarniętych.

Niedbalstwo profesjonalisty
Jakim zatem „niedbalstwem” będzie niezastosowanie się do obowiązującego przepisu przez specjalistę w danej dziedzinie? Czy nie wydaje się uprawnionym twierdzenie, że ubezpieczyciel taki przypadek niedbalstwa zakwalifikuje jako „rażące”?

Co zatem można uczynić, aby zminimalizować skutki popełnionego błędu, szczególnie, kiedy może być on zakwalifikowany jako rażące niedbalstwo?
Na pewno należy dbać o aktualizację swojej wiedzy i staranność w działaniu. Nic jednak nie zastąpi ubezpieczenia tego ryzyka. Standardowe oferty zakładów ubezpieczeń nie wyłączają prawa regresu do sprawcy szkody, jeżeli nastąpiła ona w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
Sam musisz zadbać o uzyskanie rozszerzenia Twojego ubezpieczenia o klauzulę „wykupienia prawa zakładu ubezpieczeń do regresu w wyniku wypłacenia odszkodowania z przyczyny rażącego niedbalstwa”.

Kategorie: polecane-sidebar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *