Praca w czasach zarazy

Autor Krzysztof Karczewski dnia

W wyniku ograniczeń w sposobach prowadzenia działalności wynikających z pandemii koronawirusa przeorganizowaliśmy wiele aspektów naszej działalności:

  • polisy ubezpieczeniowe generowane w ramach realizacji programów dla grup zawodowych w 100 % wysyłane są do naszych Szanownych Klientów wyłącznie w formie cyfrowej,
  • cały ruch komunikacji na numery stacjonarne kierowany jest automatycznie na telefony komórkowe naszych pracowników,
  • niezbędne spotkania zarówno  z pracownikami zakładów ubezpieczeń jak i między sobą (zespołami Saga Brokers)  organizujemy wykorzystując bezpieczne łącza wideokonferencyjne,
  • całą wymianę dokumentów likwidacji szkód obsługujemy cyfrowo, nawet jeżeli przychodzą one do nas w formie tradycyjnej,
  • zmodyfikowaliśmy wewnętrzną strukturę dostępową do naszych zasobów danych w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego,
  • uruchomiliśmy zdalne automatyzmy monitorowania ruchu sieciowego w celu zapobieżenia zdarzeniom odbiegającym od normy,
  • wszystkich pracowników wyposażyliśmy w sprzęt niezbędny zapewnieniu  pełnej możliwości wykonywania obowiązków.

Mimo to liczymy, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli, przynajmniej w jakiejś części powrócić do utrzymywania kontaktów z naszymi Klientami w sposób bezpośredni. Nic bowiem nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz.

Wszystkim naszym Klientom (przeszłym, aktualnym i przyszłym) życzymy powrotu do nastroju optymizmu.

 

Kategorie: Aktualności