Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Uwaga! od 1 września 2017 r. nowe regulacje dla zarządców nieruchomości w Ustawie o gospodarce nieruchomościami!

Tam między innymi:

  • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
  • za brak ubezpieczenia zarządcy grozi kara w wysokości do 40.000 zł,
  • zarządca ma obowiązek załączyć do umowy o zarządzanie kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
  • zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
  • zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
  • strona umowy o zarządzanie ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma.

Chcesz wiedzieć więcej? – pobierz plik pdf


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *