O czym należy pamiętać przed zimą

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Na co powinni zwrócić uwagę zarządcy oraz właściciele budynków, aby uchronić się przed poniesieniem dodatkowych kosztów z tytułu szkód związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem obiektów.

Zima jak co roku zaskoczy drogowców. I jest to po części zrozumiałe, ponieważ ekonomicznie nieuzasadnione jest utrzymywanie sił i środków wystarczających do poradzenia sobie z przewidywalnym ale zawsze raczej „frontalnym atakiem” mrozów i śniegów. W dziedzinie zarządzania nieruchomościami sytuacja jest nieco inna, gdyż szereg działań zapobiegawczych zarządca może wykonać przed zimą.
To jesienią jest najlepszy czas na to, aby dokonać przeglądów poszycia dachowego, rynien czy elewacji.
Prawo Budowlane (ustawa z 7 lipca 1994 r., art. 62 pkt. 2) nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt.
Warto pamiętać o najważniejszych sprawach, które, pozostawione samym sobie na pewno nie znikną. Najczęściej urosną do większych rozmiarów. Czasami rozmiarów katastrofy.

Bieżące konserwacje obiektów
Należy dokonać bieżących konserwacji dachu, rynien i elewacji, aby uniknąć przecieków, a w konsekwencji szkód w lokalach mieszkańców (Prawo Budowlane, art. 62 ust. 1). To pozwoli również uniknąć znacznie wyższych kosztów usunięcia usterek w porze zimowej. Tym bardziej, że są to zazwyczaj naprawy prowizoryczne i trzeba do nich wrócić po zimie.

Pustostany
W odpowiednio zabezpieczonych pustostanach unikniemy zamarznięcia wody w instalacjach i związanych z nimi ewentualnych szkód następczych w postaci zalań nie tylko pustostanu ale lokali sąsiednich.

Lód i śnieg
Usuwanie śniegu z dachu, zwisających lodowych sopli, śliskości chodników wokół budynku to już klasyka. Bardzo szczegółowo zakres obowiązków wskazuje tu Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust.1 pkt. 4).

Drzewostany
Istniejące na terenie nieruchomości drzewostany (szczególnie te wiekowe) należy przejrzeć pod kątem posuszu i martwych gałęzi, które pod naporem śniegu potrafią wyrządzać poważne szkody rzeczowe i osobowe.
Przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych warto pamiętać o ograniczeniach i unormowaniach ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które precyzyjnie określają zakres dokonywanej przycinki (art. 82. ust. 1).

Działy likwidacji szkód firm ubezpieczeniowych potwierdzają regułę, że najwięcej roszczeń w związku ze szkodami na osobie pojawia się na początku zimy, zaś w mieniu – na początku wiosny.
Warto więc zadbać w właściwy stan nieruchomości.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *