Ubezpieczenie geodetów

Ubezpieczenia dla geodetów

Wybierz ubezpieczenie!

OC geodety

Ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem zawodu geodety. Niezbędne w celu zabezpieczenia interesu majątkowego firmy geodezyjnej. Połączone z ubezpieczeniem OC ogólnym chroniącym przed szkodami rzeczowymi i osobowymi, które geodeta może popełnić przy wykonywaniu działalności.

Ubezpieczenie sprzętu geodety

Ubezpieczenie sprzętu łącznie z kradzieżą zwykłą, spełniające wysokie wymagania wynikające ze specyfiki działalności firmy geodezyjnej.

NOWOŚĆ !

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach do wyboru.

NOWOŚĆ !

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem.

NOWOŚĆ !

Ubezpieczenie mienia

Wszechstronne ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cyber ryzyko - POLECAMY!

Ubezpieczenie Cyber jako odpowiedź na zagrożenia związane z cyberprzestępczością i naruszeniami bezpieczeństwa danych.

W odróżnieniu od notariuszy, radców prawnych, adwokatów, zarządców i pośredników nieruchomości, biur rachunkowych, inżynierów budownictwa, architektów i wielu, wielu innych, osoby wykonujące zawód geodety i kartografa nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu.

Funkcja ubezpieczenia OC zawodowej

Bezpośrednią funkcją takiego ubezpieczenia jest ochrona interesu klienta firmy geodezyjnej. Pośrednio, również samej firmy geodezyjnej, gdyż „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” (art. 415 kc).

Nieobowiązkowe?

Zawód geodety wiąże się ze stosunkowo wysokim ryzykiem popełnienia błędu, a częstość szkód (% szkód na 100 polis) oraz wysokość średniej szkody upoważnia do twierdzenia, że ubezpieczenie to powinno być obowiązkowe.