OC geodety

Ubezpieczenie OC zawodowej geodety, rozszerzone o:

  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę,
  • OC za szkody w dokumentach

Sumy gwarancyjne

  • od 50.000 do 2.000.000 zł! – szeroki zakres sum gwarancyjnych do wyboru.

Korzyści

  • ubezpieczenie w renomowanym zakładzie ubezpieczeń,
  • zniżki z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,
  • zniżki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
  • elastyczność oferty – możliwość samodzielnego skonfigurowania ubezpieczenia.

Serdecznie zapraszamy

Ubezpieczenie OC zawodowej geodety oparte jest o Ogólne Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.