Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Wybierz ubezpieczenie!

broker SKwP

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Ubezpieczenie obowiązkowe, nadwyżkowe, podatki i mała księgowość oraz czynności kadrowo-płacowe

Cyber ryzyko - POLECAMY!

Ubezpieczenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, odpowiadające potrzebom podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach do wyboru.

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem.

Ubezpieczenie mienia

Wszechstronne ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Korzyści dla Ubezpieczonego

Do dyspozycji zainteresowanych jest najlepsza na rynku oferta ubezpieczeniowa i obsługowa, a najważniejsze korzyści to:

  • dostęp do oferty najpełniej pokrywającej ryzyko związane z wykonywaniem zawodu
  • najtańsza oferta na rynku dla członków  SKwP i podmiotów niestowarzyszonych
  • łatwość zawarcia ubezpieczenia
  • pomoc w zarządzaniu płatnościami składek oraz  pilnowaniu terminów wznowień
  • możliwość uzyskania informacji na temat ubezpieczeń po przesłaniu zapytania na e-mail: b.rachunkowe@sagabrokers.pl
  • specjalistyczne wsparcie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu
  • możliwość nieodpłatnego udziału w szkoleniach  dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego i jego pokrycia ubezpieczeniem a także szkód ubezpieczeniowych i procesów ich likwidacji.