Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Wybierz ubezpieczenie!

Obowiązkowe OC biura rachunkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC skonstruowane jest zgodnie z zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r.

OC nadwyżkowe (do 1 mln zł)

Wybór wyższej, ponad obowiązkowe 10.000 Euro, sumy gwarancyjnej. Nawet 1.000.000 zł.

Podatki - czynności doradztwa podatkowego

Ubezpieczenia ryzyka, które występuje w każdym biurze rachunkowym a nieobjęte jest polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kadry i płace - czynności kadrowo płacowe

Ubezpieczenia kolejnego ryzyka, które występuje w każdym biurze rachunkowym a nieobjęte jest polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC.

NOWOŚĆ !

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach do wyboru.

NOWOŚĆ !

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem.

NOWOŚĆ !

Ubezpieczenie mienia

Wszechstronne ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cyber ryzyko - POLECAMY!

Ubezpieczenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, odpowiadające potrzebom podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Korzyści dla Ubezpieczonego

Do dyspozycji zainteresowanych jest najlepsza na rynku oferta ubezpieczeniowa, a najważniejsze korzyści to:

  • znaczące zniżki od składki wyjściowej dla członków  SKwP
  • zniżki od składki wyjściowej dla podmiotów niestowarzyszonych
  • łatwość zawarcia ubezpieczenia
  • pomoc w pilnowaniu terminów płatności rat składek oraz wznowień
  • możliwość uzyskania informacji na temat ubezpieczeń po przesłaniu zapytania na e-mail: b.rachunkowe@sagabrokers.pl
  • specjalistyczne wsparcie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu