Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Sam skonfiguruj ubezpieczenie i skalkuluj składkę – bez zobowiązań.

Ubezpieczyciele

 • PZU S.A.
 • UNIQA TU S.A.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zakres ubezpieczenia zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z dodatkowym rozszerzeniem o brak regresu ubezpieczyciela w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa. 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną czynności związane z prowadzeniem tzw. „pełnej księgowości”. Więcej przeczytasz w zakładce „Warunki ubezpieczenia”.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zakres ubezpieczenia odpowiada zakresowi ubezpieczenia obowiązkowego, czyli obejmuje ochroną czynności związane z prowadzeniem tzw. „pełnej księgowości”. 

W ubezpieczeniu nadwyżkowym oferujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia nawet na 1 000 000 zł. Więcej przeczytasz w zakładce „Warunki ubezpieczenia”.

 Ubezpieczenie w zakresie podatków i małej księgowości

Ubezpieczenie obejmuje ochroną przede wszystkim czynności związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych (KPiR) oraz sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. 

Jeśli prowadzisz księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udzielasz pomocy w tym zakresie, sporządzasz zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielasz pomocy w tym zakresie, sporządzasz i przekazujesz pliki JPK oraz schematy podatkowe MDR pamiętaj włączeniu do ubezpieczenia tego zakresu.

Szczegółowy zakres czynności objętych ochroną znajdziesz w zakładce  „Warunki ubezpieczenia” – Postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU

 Ubezpieczenie w zakresie kadr i płac

Ubezpieczenie obejmuje ochroną czynności związane z obsługą w zakresie kadrowo-płacowym, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. 

Jeżeli zajmujesz się m. in.: obliczaniem wynagrodzeń, obliczaniem składek na ubezpieczenia (ZUS), prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, obliczaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniem wniosków o wypłatę tego dofinansowania, obliczaniem kwot zajętych przez komornika i prowadzeniem korespondencji z organami egzekucyjnymi, obliczaniu składek na PPK i prowadzeniu dokumentacji z tym związanej, pamiętaj włączeniu do ubezpieczenia tego zakresu..

Szczegółowy zakres czynności objętych ochroną znajdziesz w zakładce  „Warunki ubezpieczenia” – Postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU

 Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej

ROZSZERZENIE WYŁĄCZNIE W OFERCIE UNIQA TU SA
Zgodnie z warunkami ubezpieczenia ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej mogą zawrzeć osoby fizyczne będące przedsiębiorcami lub wspólnikami spółek osobowych.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność osobistą ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym, w przypadku nałożenia przez ZUS lub PIP na ubezpieczonego kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych. Ubezpieczenie można rozszerzyć o klauzulę obowiązków celnych.

Szczegółowy zakres czynności objętych ochroną znajdziesz w zakładce  „Warunki ubezpieczenia” – Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony 

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dodatkowo o:

 • klauzulę OC biura,
 • klauzulę OC pracodawcy,
 • klauzulę OC najemcy nieruchomości,
 • klauzulę OC najemcy ruchomości,
 • klauzulę OC podwykonawcy bez prawa do regresu,
 • klauzulę OC szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu i utracie dokumentów.

Szczegółowy zakres czynności objętych ochroną znajdziesz w zakładce  „Warunki ubezpieczenia”

Klauzula ochrony retroaktywnej

UWAGA !!!
Jeśli zmieniasz ubezpieczyciela, a wcześniej posiadałeś ubezpieczenie z triggerem „claims made”, m. in. oferta Lloyd’s, konieczne jest wykupienie tej klauzuli, abyś posiadał pełną ochronę i nie powstała luka w ubezpieczeniu.

Klauzula pozwala objąć ochroną uchybienia popełnione przed początkiem okresu ubezpieczenia, w stosunku do których nie istnieje ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu na mocy poprzednio zawartych umów ubezpieczenia. Ochrona obejmuje wyłącznie roszczenia wynikające z uchybień popełnionych na 6 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia.

Szczegółowy zakres czynności objętych ochroną znajdziesz w zakładce  „Warunki ubezpieczenia” – Postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU

PZU SA

UNIQA TU SA

 • dostęp do oferty najpełniej pokrywającej ryzyko związane z wykonywaniem zawodu
 • najtańsza oferta na rynku dla członków  SKwP i podmiotów niestowarzyszonych
 • łatwość zawarcia ubezpieczenia w systemie online
 • pomoc w zarządzaniu płatnościami składek oraz przypomnienia o terminach wznowień
 • możliwość uzyskania informacji na temat ubezpieczeń po przesłaniu zapytania na e-mail: b.rachunkowe@sagabrokers.pl lub telefonicznie 61 852 78 84
 • specjalistyczne wsparcie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu
 • możliwość nieodpłatnego udziału w szkoleniach  dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego i jego pokrycia ubezpieczeniem a także szkód ubezpieczeniowych i procesów ich likwidacji.

Napisz, kiedy kończy się Twoja polisa OC biura rachunkowego.
Przypomnimy Ci o wznowieniu i zaproponujemy najlepszą ofertę.

Możesz to zrobić TU!