Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego dla geodetów

Dzienne świadczenie szpitalne

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest dzienne świadczenie szpitalne przysługujące osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem, przy czym pobyt w szpitalu nie może być krótszy niż 24 h. Świadczenia przysługują pacjentom przebywającym w szpitalach na terenie Polski.

Zakres ochrony

Za każdy dzień pobytu w szpitalu Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia (50-120 PLN). Wypłata świadczenia następuje od drugiego dnia pobytu w szpitalu. Z tytułu tej samej choroby lub wypadku świadczenie szpitalne wypłacane jest maksymalnie przez 90 dni w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia.

Dla kogo?

Z ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele, pracownicy firmy oraz członkowie rodziny właściciela, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.