100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji

Autor Krzysztof Karczewski dnia

W mijającym roku 2020 braliśmy udział w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Celem konkursu  było wyłonienie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom cyfryzacji w przedsiębiorstwach, co pozwala stawić czoła nowym wyzwaniom, wzmocnić swoją pozycję na rynku i wejść na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe.

Braliśmy w nim udział z projektem Budowa mechanizmu udzielenia konsultantowi dostępu do przeglądarki klienta w procesie zakupu ubezpieczenia on-line z pełną komunikacją audio wideo między stronami transakcji, który uzyskał aprobatę komisji konkursowej.

A oto, co pisze o Konkursie sam organizator:

Prawie pół tysiąca wniosków wpłynęło w naborze do zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Ostatecznie wybranych zostało 105 firm. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł ze środków unijnych. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W wyniku pandemii COVID-19 transformacja cyfrowa nabrała spektakularnego przyśpieszenia, a do nowych rozwiązań przekonują się kolejne grupy społeczne i wprowadzają je coraz mniejsze firmy. Znajduje to potwierdzenie w dużym zainteresowaniu zorganizowanym przez PARP konkursie, który miał na celu zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw. W ciągu ok. 3 tyg. do PARP wpłynęło 468 wniosków – przedsiębiorcy prezentowali w nich projekty, których realizację już rozpoczęli, niedawno skończyli lub ją planują w najbliższym czasie.

– W obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19 technologie cyfrowe zyskują nowe znaczenie. Na poziomie firm wdrażanie cyfrowych rozwiązań nie decyduje już tylko jak jeszcze w 2019  roku o sukcesie rynkowym, ale o ich przetrwaniu. Dlatego tym cenniejsze są takie konkursy, jak ten organizowany przez PARP, szczególnie w tym niezwykle trudnym dla całej polskiej gospodarki czasie – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

– Zależało nam na tym, żeby nie tylko nagrodzić najlepszych, ale też zmotywować mikro, małych i średnich przedsiębiorców do zaplanowania i przeprowadzenia tych zmian. Moment ogłoszenia konkursu oraz nabór w czerwcu br. nie były przypadkowe, a miały się wpisać w bieżące problemy biznesu i wyraźnie zaakcentować, że właśnie teraz należy w firmach przeprowadzić bardzo szybkie zmiany – mówi prezes PARP Małgorzata Oleszczuk.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł z unijnych funduszy. W sumie budżet konkursu wyniósł 2,1 mln zł.

Rozwiązania cyfrowe zmniejszają koszty prowadzenia działalności i usprawniają kontakt z klientami. Dzięki nim łatwiej przetrwać trudny okres pandemii, a w dłuższej perspektywie zwiększyć konkurencyjność firmy. Cyfryzacja będzie też jednym z priorytetów w nowym budżecie Unii Europejskiej. Będziemy kontynuować wspieranie projektów związanych z rozwojem cyfrowym, bo to inwestycja w przyszłość – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Duże zainteresowanie najmniejszych

Proste i czytelne założenia konkursu przyciągnęły najmniejsze firmy, które nieczęsto są beneficjentem środków PARP. Reprezentanci mikrofirm stanowili 82 proc. wnioskujących (383 złożone wnioski) oraz 72 proc. nagrodzonych (76 laureatów). Konkursem zainteresowali się przedsiębiorcy z całej Polski, ale najwięcej wniosków wpłynęło z Mazowsza i Wielkopolski.

Przy maksymalnej liczbie 23 pkt, jaką mogła otrzymać firma, żaden z laureatów nie dostał mniej niż 19 pkt., a aż 46 proc. projektów otrzymało pomiędzy 21 a 23 pkt. Wysoki poziom zgłaszanych projektów sprawił, że ostatecznie wyróżnionych zostało aż 105 projektów.

Wyniki badań i praktyka biznesowa pokazują, że do szybkich zmian, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej dość szybko adaptuje się sektor usługowy. Potwierdza to konkurs PARP, w którym dwie trzecie laureatów to właśnie firmy usługowe. Cieszy nas więc, że mimo tego aż co piąta nagrodzona firma pochodzi z sektora produkcyjnego, w którym wprowadzenie tego typu zmian zabiera więcej czasu i pieniędzy – mówi pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

Do konkursu trafiły zarówno projekty firm, które wcześniej nie mały do czynienia z rozwiązaniami w obszarze cyfryzacji, ale ich projekt diametralnie zmieniał na przykład sposób realizacji usług czy komunikacji z klientem, jak i rozwiązania o bardzo wysokiej wartości dodanej, który były przemyślanym, kolejnym etapem już toczącej się transformacji przedsiębiorstwa.

Innowacyjny – to znaczy jaki?

Wart uwagi jest fakt, że większość projektów była innowacją co najmniej na poziomie firmy, a planowane działania nie były rutynowymi usprawnieniami w dotychczasowej działalności.  Dlatego kluczowe  dla oceny okazało się to na ile dany projekt zmienia procesy funkcjonujące w firmie oraz czy dane rozwiązanie może stanowić wartościową praktykę dla innych przedsiębiorstw.

Pozytywnie wyróżniały się projekty, które dotyczyły transformacji w zakresie zdalnej komunikacji z klientem czy nowego sposobu świadczenia usług on-line. Wśród nagrodzonych są też pomysły na automatyzację wybranych procesów w firmie – produkcyjnych, sprawozdawczych lub kontrolnych. Na szczególną uwagę zasługują te, w których planowane działania uwzględniały kwestie bezpieczeństwa danych, które przy świadczeniu usług w trybie off-line nie były tak newralgiczne.

Patronem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Więcej informacji o konkursie.

Poznaj listę zwycięzców.

za PARP z dnia 26 października 2020.