Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Uwaga! od 1 września 2017 r. nowe regulacje dla pośredników w Ustawie o gospodarce nieruchomościami!

  • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
  • za brak ubezpieczenia pośrednikowi grozi kara w wysokości do 20.000 zł,
  • pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
  • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
  • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
  • strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma.

Chcesz wiedzieć więcej? pobierz plik pdfDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *