Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Aby zgłosić szkodę, skontaktuj się z nami, korzystając z formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie:
tel: (61) 852 78 81
tel: (61) 852 78 82
tel: (61) 852 78 84

email: biuro@sagabrokers.pl