Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie strat finansowych notariusza jako płatnika świadczeń publicznych

W przypadku, kiedy chcesz zgłosić szkodę lub zawiadomić o roszczeniu, w ciągu 3 dni od otrzymania decyzji z urzędu skarbowego, prześlij na adres:

notariusze@sagabrokers.pl

następujące dokumenty:

  • kopię decyzji urzędu skarbowego,
  • kopię aktu notarialnego,
  • swoje stanowisko w sprawie (kopię odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, jeśli takowe złożono),
  • kopie innych dokumentów, jeśli mają znaczenie dla sprawy,
  • potwierdzenie dokonania przelewu (jeśli został dokonany na rzecz US) oraz informację o numerze rachunku bankowego Twojej kancelarii,
  • kopię polisy ubezpieczenia strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych (ważnej w dacie sporządzenia aktu notarialnego lub jeśli nie ma takiej – w dacie wydania decyzji urzędu skarbowego),
  • oświadczenie (pobierz) o posiadanym ubezpieczeniu płatnika,
  • pełnomocnictwo szkodowe (pobierz).