Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie mienia kancelarii

Aby zgłosić szkodę, skontaktuj się z infolinią PZU SA: 801 102 102 lub dokonaj zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Niezbędne będzie podanie następujących informacji:

  • data zdarzenia,
  • miejsce powstania szkody,
  • przyczyna szkody (z opisem zdarzenia),
  • szacunkowa wartość szkody,
  • czy szkoda będzie likwidowana z Twojej polisy (należy podać jej numer) czy z polisy sprawcy (należy podać jej numer oraz dane sprawcy).

Po dokonaniu zgłoszenia koniecznie zapisz numer szkody. Podczas zgłaszania szkody przez infolinię zostanie umówione spotkanie z likwidatorem, który przybędzie do kancelarii na oględziny. Przy zgłaszaniu szkody za pomocą formularza otrzymasz stosowną informację mailem lub telefonicznie.

Przy podpisywaniu protokołu z oględzin zwróć uwagę, czy nie pominięto w nim żadnych istotnych kwestii.
Po dokonaniu zgłoszenia ustal z ubezpieczycielem, czy możesz usunąć skutki szkody przed oględzinami rzeczoznawcy i koniecznie wykonaj szczegółową dokumentację fotograficzną wszystkich uszkodzeń.
W przypadku jakichkolwiek problemów w procesie likwidacji skontaktuj się z nami telefonicznie:
(61) 852 78 84
(61) 852 78 82
(61) 852 78 81

lub pocztą e-mail: notariusze@sagabrokers.pl