Wnioski do pobrania

① Aby wypełnić wniosek o ubezpieczenia:

  • obowiązkowe OC,
  • nadwyżkowe OC (wysokie sumy gwarancyjne),
  • strat finansowych notariusza jako płatnika świadczeń publicznych,
  • przerw w działalności kancelarii,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków i dziennego świadczenia szpitalnego,

przejdź na stronę www.frontin.pl i wypełnij wniosek on-line.

② Aby pobrać wniosek o ubezpieczenia dodatkowe:

  • mienia kancelarii,

kliknij link:
wniosek ubezpieczenia mienia kancelarii notarialnej 2018