Ubezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie OC dla dekarzy

Ubezpieczenie OC dla członków PSD na rok 2024 realizuje TUiR Allianz SA.

Oferta pozwala uwzględnić faktyczne potrzeby każdej firmy dekarskiej.

Oferujemy cztery warianty wysokości sumy ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia:

Wariant I – 500.000 zł na jedno i 2.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
Wariant II – 1.000.000 zł na jedno i 4.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
Wariant III – 1.500.000 zł na jedno i 6.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
Wariant VI – 2.500.000 zł na jedno i 10.000.000 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacje na poniższe tematy znajdziesz, pobierając zlinkowane materiały:

  • informacja dla członków PSD o ubezpieczeniu OC na rok 2024 (pobierz),
  • karta produktu (pobierz),
  • Ogólne warunki ubezpieczenia OC prowadzenia działalności (pobierz).
  • procedury składania i rozpatrywania reklamacji (pobierz),

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu:
603 333 687
lub przy wykorzystaniu e-mail: dekarze@sagabrokers.pl