Ubezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie OC dla członków PSD na rok 2018 realizuje Gothaer TU SA.

Oferta pozwala uwzględnić faktyczne potrzeby każdej firmy dekarskiej.

Oferujemy cztery warianty wysokości sumy ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia:

Wariant I – 500.000 zł na jedno i 2.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
Wariant II – 1.000.000 zł na jedno i 4.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
Wariant III – 1.500.000 zł na jedno i 6.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
Wariant VI – 2.500.000 zł na jedno i 10.000.000 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacje na poniższe tematy znajdziesz, pobierając zlinkowane materiały:

  • informacja dla członków PSD o ubezpieczeniu OC na rok 2018 (pobierz),
  • Ogólne warunki ubezpieczenia OC prowadzenia działalności (pobierz).
  • Szczególne warunki ochrony ubezpieczeniowej OC dla członków PSD (pobierz).
  • procedury składania i rozpatrywania reklamacji (pobierz),
  • tryb postępowania w razie powstania szkody (pobierz).

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu:
(61) 852 78 82
lub przy wykorzystaniu e-mail: dekarze@sagabrokers.pl