Składki za ubezpieczenie

  • Oferta dla osób posiadających również licencję pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości.
Suma gwarancyjna
(na zdarzenie)
Składka
wariant I*
Składka
wariant II**
25.000 Euro (minimalna suma gwarancyjna) 77 zł 99 zł
50.000 Euro 104 zł 149 zł
100.000 Euro 144 zł 203 zł

*Wariant I: obejmuje prawo do regresu w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego
**Wariant II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

  • Oferta dla osób nie posiadających licencji pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości
Suma gwarancyjna
(na zdarzenie)
Składka
wariant I*
Składka
wariant II**
25.000 Euro (minimalna suma gwarancyjna) 85 zł 110 zł
50.000 Euro 115 zł 165 zł
100.000 Euro 160 zł 225 zł

*Wariant I: obejmuje prawo do regresu w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego
**Wariant II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

System zniżek i zwyżek

  • zniżka za kontynuację ubezpieczenia w CP TUW – 5%
  • zwyżka za płatność w dwóch ratach – 5 %
  • zwyżka za szkodowy przebieg ubezpieczenia:
    • 30% – po pierwszej wypłaconej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy,
    • 60% – po drugiej i kolejnej wypłaconej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy