Składki za ubezpieczenie OC certyfikatora energetycznego

1. oferta dla osób posiadających również licencję pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości.

SUMA  GWARANCYJNA

(na zdarzenie)

25.000 Euro (minimalna suma gwarancyjna)

50.000 Euro

100.000 Euro


Składka Wariant I*

68 zł

89 zł

131 zł

*Wariant I: obejmuje prawo do regresu w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

Składka Wariant II*

86 zł

125 zł

179 zł

*Wariant II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

2. oferta dla osób nie posiadających licencji pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości.

SUMA  GWARANCYJNA

(na zdarzenie)

25.000 Euro (minimalna suma gwarancyjna)

50.000 Euro

100.000 Euro


Składka Wariant I*

75 zł

99 zł

145 zł

*Wariant I: obejmuje prawo do regresu w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

Składka Wariant II*

95 zł

139 zł

199 zł

*Wariant II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

System zniżek i zwyżek

zniżka za kontynuację ubezpieczenia w GENERALI T.U.  S.A. (dawniej Concordia Polska T.U. S.A.) – 5%

zwyżka za płatność w dwóch ratach – 5 %

zwyżka za szkodowy przebieg ubezpieczenia:

– 30% – po pierwszej wypłaconej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy,

– 60% – po drugiej i kolejnej wypłaconej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy