OC obowiązkowe rzeczoznawcy

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego(Dz. U. z 2013 r., poz. 1620) .

Suma gwarancyjna

Proponujemy ochronę ubezpieczeniową w oparciu o warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów również dla sum gwarancyjnych przekraczających 25 000 Euro.

Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia:

o rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawo do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Składki i zniżki

  • zniżka za kontynuację ubezpieczenia,
  • zniżka z tytułu nieprzerwanego, bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

OC biegłego sądowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

Dodatkowo proponujemy możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w związku z powołaniem na biegłego sądowego.