Ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Dla kogo ?

Oferta dedykowana jest wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Zakres naszej usługi

  • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
  • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
  • dla rzeczoznawców, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
  • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
    • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
    • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
    • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.