Przystąpienie do ubezpieczenia na życie

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy:

• wypełnić deklarację przystąpienia (podać koniecznie adres mailowy w celu usprawnienia dalszego kontaktu)
• wysłać oryginał deklaracji na adres:
Saga Brokers Sp. z o.o.
60-286 Poznań
ul. Słoneczna 15A
• opłacić niezwłocznie pierwszą składkę, ponieważ wpłata ta warunkuje przyjęcie do ubezpieczenia. Kolejne składki płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca.

rachunek SAGA Brokers Sp. z o.o.: 56 1130 1088 0001 3126 9620 0005
tytuł przelewu: polisa nr EP 17702
kwota miesięcznej składki: 45 zł

Jak wypełnić deklarację:
– każdy zaznacza opcję „pracownik” po to, aby funkcjonować w ubezpieczeniu samodzielnie, bez powiązania z inną osobą,
– punkt A – koniecznie wpisać telefon i mail w celu ułatwienia kontaktu,
– punkt C – w górnej ramce nie wpisywać numerów polis,
– koniecznie wpisać datę wypełnienia deklaracji i złożyć 2 podpisy (u dołu pierwszej strony i na samej górze drugiej strony),
– punkt E i F – nie wypełniać,
– punkt G – oświadczenie jest niezbędne,
– punkt H – wpisać swój zawód.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – POBIERZ