Oferta

Zapewniamy pełną obsługę w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem i asysty likwidacji szkód, w zgodzie z najwyższymi standardami.
W zakres świadczonych Klientom usług wchodzą między innymi:
 • monitorowanie stanu rynku ubezpieczeniowego,
 • analiza i ocena pełnego zakresu ryzyk w otoczeniu klienta,
 • wybór optymalnej ochrony ubezpieczeniowej – konstruowanie kompletnych programów ubezpieczeniowych,
 • przeprowadzanie konkursów ofert lub doradztwo przy organizacji przetargów na ubezpieczenia,
 • plasowanie ryzyk w zakładach ubezpieczeń,
 • monitorowanie przebiegu ubezpieczenia i dostosowanie ochrony do zmieniających się warunków ryzyka,
 • stała opieka nad całością portfela ubezpieczeń wraz z kontrolą terminowej płatności rat i wznowień,
 • dostarczanie narzędzi do obsługi rozproszonych ryzyk masowych,
 • czynne uczestnictwo i pomoc w procesie likwidacji szkód (w tym: formułowanie zgłoszeń szkód, kompletowanie dokumentacji, formułowanie roszczeń, monitoring płatności odszkodowań),
 • formułowanie wniosków i zaleceń w celu minimalizowania ryzyka,
 • przeprowadzanie szkoleń.