zawieranie ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC księgowego skonstruowane jest na Warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac wraz z klauzulą dodatkową: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej.

Korzyści

  • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • Oferta wiarygodnego ubezpieczyciela – UNIQA TU S.A.

W naszej ofercie

  • OC księgowego – ubezpieczenie czynności księgowych, obsługi kadr i płac oraz prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
  • Ochrona Prawna – ubezpieczenie kosztów związanych z prowadzeniem sporów sądowych w sprawach objętych ubezpieczeniem OC księgowego,
  • Odpowiedzialność karnoskarbowa – zwrot kar administracyjnych, sądowych lub innych pieniężnych, będących wynikiem postępowań karnych lub karnoskarbowych, objętych ubezpieczeniem.