zawieranie ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC księgowego skonstruowane jest na Warunkach ubezpieczenia „AXA – OC księgowych”  a także dodatkowej „Klauzuli ubezpieczenia Ochrony Prawnej i odpowiedzialności Karno-skarbowej„.

Korzyści

  • najniższe składki na polskim rynku ubezpieczeniowym
  • oferta wiarygodnego ubezpieczyciela – AXA TUiR S.A.

W naszej ofercie

  • OC księgowego – ubezpieczenie czynności księgowych, obsługi kadr i płac oraz prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
  • Ochrona Prawna – ubezpieczenie kosztów związanych z prowadzeniem sporów sądowych w sprawach objętych ubezpieczeniem OC księgowego,
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa – zwrot kar administracyjnych, sądowych lub innych pieniężnych, będących wynikiem postępowań karnych lub karno-skarbowych, objętych ubezpieczeniem.