Lista zawodów niebezpiecznych

Wykaz zawodów, dla których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z ich wykonywaniem:

górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz BOR, ABW, CBŚ, CBA, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

Ograniczenie odnoszące się do osób wykonujących pracę na wysokościach powyżej 10 metrów należy interpretować zgodnie z poniższym stanowiskiem ubezpieczyciela TUiR WARTA na Życie SA.

1. Zapis nie dotyczy np. pracy murarza czy dekarza, a osób wykonujących pracę bądź czynności na wysokości powyżej 10 metrów – niezależnie od wykonywanego czy nawet wyuczonego zawodu. Niemniej w związku z użytymi zwrotami, zapis uwzględnia konieczność wystąpienia związku przyczynowo – skutkowego wykonywanej pracy / czynności z upadkiem z ww. wysokości. Zatem zasadniczo mamy na myśli upadek z tejże wysokości.

2. Zapis nie odnosi się do wszystkich czynności wykonywanych powyżej 10 metrów. WARTA ponosiłaby odpowiedzialność w razie np. przewrócenia się na płaskiej powierzchni bez upadku z wysokości. W przypadku upadku z przywołanej wyżej wysokości WARTA wyłączy swoją odpowiedzialność.