Ubezpieczenia w przetargach na wykonanie robót

Autor Krzysztof Karczewski dnia

Wadia, gwarancje, polisy OC…

Wadium
W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość zamówienia.
Przy założeniu, że wykonawca nie jest zainteresowany składaniem wadium w gotówce, najkorzystniejszą z form wnoszenia wadium jest gwarancja ubezpieczeniowa. Tańsza od bankowej, nie spłyca zdolności kredytowej (co bywa istotne dla wykonawców posiłkujących się finansowaniem z kredytu), przede wszystkim zaś, szczególnie w przypadku wykonawstw niekapitałochłonnych, znacznie prostsza w zakresie zabezpieczenia (wobec ubezpieczyciela). Zazwyczaj wystarcza weksel własny in blanco.

Polisa OC
Co prawda podstawową funkcją ubezpieczenia OC zawodowego jest ochrona interesów osób poszkodowanych przez specjalistów wykonujących określone profesje, jednak pośrednio ubezpieczenia te chronią również tych specjalistów. Bowiem, albo mamy polisę OC zawodowej i płaci ubezpieczyciel (gwarant), albo … płacimy z własnej kieszeni.
Wykonawcy budowlani pracujący jednocześnie na placu budowy generują ryzyko wobec osób trzecich, którymi mogą być między innymi przechodnie, właściciele budynków sąsiadujących z placem budowy, właściciele infrastruktury podziemnej narażonej na uszkodzenia czy w końcu oni sami wobec siebie wzajemnie. Nie mniej istotna jest również odpowiedzialność wobec inwestora (kontraktowa), związana z właściwym wykonaniem zlecenia.
W przypadku wykonywania prac geodezyjnych ciężar ryzyka przesuwa się w kierunku odpowiedzialności zawodowej geodety (profesjonalisty). Podobnie jak u architektów i inżynierów budownictwa (tu obowiązkowe OC zawodowe), również w przypadku geodetów zdarzają się skuteczne roszczenia o naprawienie szkody.
Reasumując, warto jest posiadać polisę ubezpieczenia OC zawodowego niezależnie od tego, czy zamawiający jej wymaga, czy nie.


O wadium zapytaj brokera.

Kategorie: Geodeci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *