Ubezpieczenie zarządców

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Wybierz ubezpieczenie!

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomościami

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 802)

NOWOŚĆ !

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach do wyboru.

NOWOŚĆ !

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem.

NOWOŚĆ !

Ubezpieczenie mienia

Wszechstronne ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cyber ryzyko - POLECAMY!

Ubezpieczenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, odpowiadające potrzebom podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Dla kogo?

 • obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie przedsiębiorców,
 • oferta skierowana jest zarówno do zarządców stowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN, F PPRN i zarządców niestowarzyszonych.

Zakres naszej usługi

 • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
 • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
 • dla zarządców, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
 • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
  • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
  • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
  • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.

Ważne! Zapoznaj się ze zmianami w prawie.​

 • Ustawa UGN – od 1 września 2017 r. nowe regulacje dla zarządców nieruchomości w Ustawie o gospodarce nieruchomościami! – czytaj więcej…