Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomości

Wybierz ubezpieczenie!

Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomościami

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r.,poz. 804)

NOWOŚĆ !

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach do wyboru.

NOWOŚĆ !

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje osobie ubezpieczonej w czasie hospitalizacji spowodowanej zachorowaniem, wypadkiem lub porodem.

NOWOŚĆ !

Ubezpieczenie mienia

Wszechstronne ubezpieczenie wszelkiego rodzaju mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cyber ryzyko - POLECAMY!

Ubezpieczenie Cyber jako odpowiedź na zagrożenia związane z cyberprzestępczością i naruszeniami bezpieczeństwa danych.

Dla kogo?

oferta skierowana jest zarówno do pośredników stowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN oraz F PPRN, jak i pośredników niestowarzyszonych.

Zakres naszej usługi

  • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
  • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
  • dla pośredników, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
  • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
    • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
    • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
    • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.