Ubezpieczenie sprzętu geodety

Ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego

Możliwość ubezpieczenia:

  • sprzętu m. in. od ryzyka: upadku, pożaru, błędu w obsłudze, kradzieży z włamaniem, rabunku,
  • sprzętu, którego wiek nie przekracza 15 lat (dronów 10 lat) w wartości odtworzeniowej,
  • sprzętu przenośnego bez konieczności ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego,
  • szkód w sprzęcie przechowywanym poza miejscami wskazanymi w polisie,
  • szkód w sprzęcie znajdującym się w pojeździe pozostawionym bez nadzoru,
  • szkód wyrządzone przez pracowników i podwykonawców,
  • zwiększonych kosztów działalności,
  • kradzieży zwykłej,
  • dronów.

Serdecznie zapraszamy

Ubezpieczenie sprzętu geodety oparte jest o Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.