Ubezpieczenie sprzętu geodety

Nowe możliwości ubezpieczenia:

  • sprzętu starszego (do 10 lat) do wartości odtworzenia,
  • sprzętu przenośnego bez konieczności ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego,
  • szkód w sprzęcie przechowywanym poza miejscami wskazanymi w polisie,
  • szkód w sprzęcie znajdującym się w pojeździe pozostawionym bez nadzoru,
  • szkód wyrządzone przez pracowników i podwykonawców,
  • zwiększonych kosztów działalności,
  • kradzieży zwykłej,
  • dronów.

Serdecznie zapraszamy

Ubezpieczenie sprzętu geodety oparte jest o Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.