Ubezpieczenie mienia dla geodetów

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia

Możesz ubezpieczyć wszelkiego rodzaju mienie wykorzystywane w prowadzeniu działalności, takie jak:

 • budynek/lokal,
 • nakłady inwestycyjne (koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez najemcę w celu dostosowania lokalu do aktualnych potrzeb),
 • wyposażenie,
 • gotówka w lokalu i transporcie,
 • sprzęt elektroniczny,
 • szyby.

Ponadto ubezpieczeniem objęta może zostać odpowiedzialność deliktowa z tytułu prowadzonej działalności.

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje:

 • w części obowiązkowej ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, z możliwością rozszerzenia o ryzyka: przepięć, dewastacji, aktów terroryzmu,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (np. wykładziny ceramiczne, kamienne, tablice reklamowe i świetlne z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną),
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego, przenośnego, alarmowego),
 • ubezpieczenie OC deliktowej z bezskładkowym rozszerzeniem o OC najemcy i OC pracodawcy,
 • pakiet assistance (m.in. organizacja lokalu zastępczego, interwencja specjalisty po szkodzie, dozór mienia po powstaniu szkody).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.