Ubezpieczenia dla Certyfikatorów

Ubezpieczenia OC dla Certyfikatorów energetycznych

Wybierz:

Obowiązkowe OC

Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem MF z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgłaszanie szkody

Kliknij ten przycisk, by uzyskać dane do kontaktu z nami​.

Dla kogo?

Oferta kierowana jest do osób fizycznych posiadających licencję zawodową w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zakres naszej usługi

  • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego),
  • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień,
  • dla pośredników, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym,
  • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
    • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
    • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
    • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.