Ubezpieczenia dla Certyfikatorów

Ubezpieczenia OC dla Certyfikatorów energetycznych

Wybierz:

JUŻ ONLINE !!!

Obowiązkowe OC

Sam skonfiguruj ubezpieczenie i skalkuluj składkę – bez zobowiązań !

Ubezpieczyciel
PZU S.A.

Zgłaszanie szkody

Aby zgłosić szkodę, skontaktuj się z nami, korzystając z formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie:
tel: (61) 852 78 84
lub na adres email: certyfikatorzy@sagabrokers.pl

Dla kogo?

Oferta kierowana jest do osób fizycznych posiadających licencję zawodową w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zakres naszej usługi

  • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego),
  • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień,
  • dla pośredników, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym,
  • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
    • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
    • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
    • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.