OC obowiązkowe pośredników kredytu hipotecznego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pośrednika kredytu hipotecznego

Wybierz ubezpieczenie!

OC pośredników kredytu hipotecznego

Spełnia wymagania Rozporządzenia MR i F w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika kredytu hipotecznego (Dz.U.2017.1403)

Oferta obowiązkowego OC pośrednika kredytu hipotecznego w Wiener TU SA oraz TUW TUZ

Oferta zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika kredytu hipotecznego (Dz.U.2017.1403), które weszło w życie z dniem 22.07.2017 r.

Suma gwarancyjna
Minimalna suma gwarancyjna wynosi 460.000 EUR na jedno zdarzenie i 750.000 EUR na wszystkie zdarzenia, a obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

Zakres ubezpieczenia
Obowiązkowym ubezpieczeniem OC pośrednika kredytu hipotecznego objęte są szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, definiowaną jako:
– przedstawianie lub oferowanie konsumentom umowy o kredyt hipoteczny,
– udzielanie konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny,
– zawieranie z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

Warunki prowadzenia działalności pośrednika kredytu hipotecznego
Działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego można prowadzić po uzyskaniu zezwolenia KNF i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych.