Ubezpieczenia dla pośredników kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego

Oferta obowiązkowego OC pośrednika kredytu hipotecznego w Gothaer TU SA oraz TUW TUZ

Oferta zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika kredytu hipotecznego (Dz.U.2017.1403), które weszło w życie z dniem 22.07.2017 r. Dokumenty Ustawa o kredycie hipotecznym. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego. Suma gwarancyjna Minimalna suma gwarancyjna wynosi 460.000 EUR na jedno zdarzenie i 750.000 EUR na wszystkie zdarzenia, a obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności. Zakres ubezpieczenia Obowiązkowym ubezpieczeniem OC pośrednika kredytu hipotecznego objęte są szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, definiowaną jako: – przedstawianie lub oferowanie konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, – udzielanie konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, – zawieranie z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy. Warunki prowadzenia działalności pośrednika kredytu hipotecznego Działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego można prowadzić po uzyskaniu zezwolenia KNF i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych.