Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Wybierz ubezpieczenie!

Dla kogo?

oferta skierowana jest zarówno do pośredników stowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN oraz F PPRN, jak i pośredników niestowarzyszonych.

 Zakres naszej usługi

  • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
  • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
  • dla pośredników, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
  • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
    • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
    • nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
    • nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.