OC obowiązkowe – zawieranie ubezpieczenia

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

Wnioski o ubezpieczenie OC obowiązkowe i uzupełniające można wypełniać i przesyłać on-line za pomocą przygotowanego dla Państwa serwisu frontin. Tu także udostępniamy kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli.

Na pytania odpowiadamy pod następującymi numerami telefonów:
607 333 126
(61) 852 78 81
(61) 852 78 82
(61) 852 78 84

lub za pomocą poczty e-mail:
posrednik@sagabrokers.pl